Skip to content Skip to footer

3 główne korzyści z badania sprawozdań finansowych

Badanie, inaczej rewizja czy audyt sprawozdań finansowych to procedura, która prowadzona jest w kilku różnych celach. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do jej wykonania zobligowane są określone firmy. Mogą jednak uczestniczyć w niej także inne podmioty. Jakie korzyści niesie ze sobą badanie sprawozdań finansowych?

1. Kontrola poprawności sprawozdania finansowego

Przede wszystkim badanie sprawozdania finansowego ma na celu skontrolowanie poprawności tego właśnie dokumentu przygotowanego przez firmę. Na gruncie polskiego prawa wymóg ten narzuca Ustawa o rachunkowości.

Wykonujący audyt biegły rewident ocenia wtedy, czy sprawozdanie w sposób jasny, czytelny i rzetelny prezentuje sytuację finansową oraz majątkową jednostki i wykazany przez nią wynik finansowy.

Określa on przy tym, że sprawozdanie to:
– jest zgodne z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
– jest zgodne z wewnętrznymi dokumentami firmy, w tym jej statutem, umowami,
– zostało przygotowane na bazie ksiąg rachunkowych zgodnych z Ustawą o rachunkowości.

2. Potwierdzenie wiarygodności firmy

Pozytywny wynik badania sprawozdania finansowego firmy może stanowić również potwierdzenie jej wiarygodności.

Firmy, których sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta, może łatwiej uzyskać kredyt lub pożyczkę na prowadzenie swojej działalności.

Również taki wynik jest informacją dla klientów firmy, że mogą oni bezpiecznie powierzyć jej swoje środki finansowe, korzystać z jej usług. Dotyczy to w szczególności banków, towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji prowadzących fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółek akcyjnych.

3. Wsparcie działania przedsiębiorstwa

Warto również zaznaczyć, że badanie sprawozdań finansowych jest korzystne dla samej firmy zlecającej tego typu audyt.

Procedura może pomóc między innymi przy:
– poprawie efektywności pracy firmy,
– wykazaniu słabości organizacyjnych,
– wykryciu nadużyć oraz oszustw,
– zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń,
– rozwiązywaniu problemów rachunkowych, podatkowych.

Ze względu na tak liczne zalety, jakie niesie ze sobą rewizja sprawozdania finansowego, na skorzystanie z tej procedury decydują się również te firmy, które nie są zobowiązane do jej wykonania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment