Skip to content Skip to footer

Gdzie firma powinna kupować oprogramowanie?

Profesjonalne oprogramowanie komputerowe to jeden z najważniejszych elementów każdego biura. Umożliwia ono wykonywanie fundamentalnych zadań oraz ma bezpośredni wpływ na efektywność całego przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, aby zakupić oprogramowanie w odpowiednim miejscu. Gdzie to zrobić?

Dystrybucja oprogramowania – z kim współpracować?

Współcześnie każda firma ma trzy możliwe źródła pozyskania profesjonalnego oprogramowania komputerowego. Przed zakupem należy się dokładnie zastanowić nad wyborem, gdyż będzie to miało bezpośredni wpływ na warunki użytkowania oprogramowania. Wpłynie to również na nasze uprawnienia w przypadku jego awarii.

Oprogramowanie komputerowe dla firm sprzedać może:

– dystrybutor elektroniki lub zwykły sklep,
– oficjalny dystrybutor oprogramowania,
– bezpośrednio producent oprogramowania.

Zakup oprogramowania w sklepie

Jeżeli naszym pierwszym wyborem będzie klastyczny sklep lub dystrybutor elektroniki musimy się liczyć z wieloma ograniczeniami. W tym przypadku oprogramowanie będzie bezpośrednio przypisane do nośnika. Oznacza to konieczność równoczesnego zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem.

Warto również mieć na uwadze, że nie będzie możliwości dostosowania oprogramowania do potrzeb firmy. Przedsiębiorstwo będzie mogło korzystać jedynie z wersji standardowej. Również w przypadku awarii oprogramowania i związanych z tym szkód pojawiają się problemy z określeniem zakresu odpowiedzialności.

Zakup u producenta

Dystrybucja oprogramowania to często jedna z tych kwestii, którą często zajmuje się sam producent. Decydując się na bezpośrednią współpracę mamy możliwość uzyskania nie tylko prawa do użytkowania oprogramowania ale również prawo do własności.

Wszystko to dzięki zawarciu z producentem odpowiednie umowy licencyjnej. Tego typu umowa określi również zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w przypadku awarii oprogramowania oraz związanych z tym szkód.

Dystrybutor oprogramowania

Istnieje również możliwość pośredniego zakupu oprogramowania po przez dystrybutora oprogramowania. Tego typu przedsiębiorstwa dzięki współpracy z producentami mogą udzielić nam dodatkowej sublicencji. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu tak samo, jak w przypadku współpracy z producentem uzyskamy prawo do oprogramowania.

Równocześnie umowa tak samo określi warunki odpowiedzialności. W niektórych przypadkach można również liczyć, że dystrybutor zagwarantuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ostateczna decyzja zależy do nas, aczkolwiek w przypadku firm rekomenduje się współpracę z producentem lub dystrybutorem.

Leave a comment