Skip to content Skip to footer

Rodzaje i okres szkoleń bhp dla pracodawców

Wiemy, że każdy pracownik musi przejść okresowe kursy z zakresu bhp. To jasne jak słońce. Okazuje się jednak, że pracodawca również obowiązany jest odbyć takie szkolenie bhp dla kierowników (w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków). Artykuł 2373 § 21 kodeksu pracy głosi, że szkolenie to powinno być powtarzane co pewien czas.

Pracodawca – definicja

Zanim jednak skupimy się na samym szkoleniu bhp dla pracodawców, najpierw należy podać oficjalną, prawną definicję pracodawcy. Kim on więc jest? Wyjaśnijmy.

I ponownie z pomocą przychodzi kodeks pracy. Tam można wyczytać, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3).

Taki człowiek bierze odpowiedzialność za własnych podwładnych w danym miejscu pracy. Nic więc dziwnego, że musi on aktualizować wiedzę z zakresu bhp. Co jednak zaskakujące, szkolenie bhp dla pracodawców nie jest obowiązkowe dla ludzi, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie są rodzaje szkoleń bhp?

Na to pytanie są dwie odpowiedzi. Mamy dwa typy szkolenia bhp dla pracodawców. Pierwszy rodzaj dotyczy każdego przedsiębiorcy. Na takim kursie omawiane są m.in.: obowiązki wynikające z zasad bhp, odpowiedzialność za naruszenia przepisów w tym zakresie, ochrona pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią, ochrona młodocianych pracowników czy organizacja kontroli warunków pracy.

Drugi typ organizowany jest dla osób, które pełnią jeszcze funkcję służby bhp w danym zakładzie. Wtedy szkolenie bhp dla kierowników obejmuje m.in: identyfikację i analizę zagrożeń zawodowych; prowadzenie kontroli, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody eliminowania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.

Częstotliwość odbywania szkolenia bhp dla pracodawców

W tej kwestii sprawa wygląda następująco: obowiązek odbycia takiego pierwszego szkolenia ma miejsce wówczas, kiedy pracodawca uzyska konkretny status. Co to oznacza? Po prostu zatrudni pierwszego pracownika albo obejmie stanowisko, które jest bezpośrednio związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Szkolenie bhp dla pracodawców ważne jest przez 5 lat. To więcej niż w przypadku podwładnych. Gdy ten czas upłynie, kurs musi być oczywiście powtórzony. Po upłynięciu tego czasu kurs należy bezwzględnie powtórzyć.

Leave a comment