Skip to content Skip to footer

Kurs na uprawnienia sepowskie – droga do zdobycia atrakcyjnego zawodu

Uprawnienie SEP to uogólniona nazwa zawodowych uprawnień, którymi muszą legitymować się osoby zatrudnione przy urządzeniach i sieciach energetycznych, elektrycznych i gazowniczych. Zdobycie uprawnień to szansa na znalezienie atrakcyjnej, wysoko opłacanej pracy w deficytowych zawodach.

Dla kogo uprawnienie SEP?

Na szkolenie sepowskie może zapisać się każdy, kto jest pełnoletni i ukończył szkołę podstawową. Do zdobycia uprawnień nie jest wymagane zatrudnienie w sektorze energetycznym ani praktyka zawodowa, choć ta na pewno ułatwia przyswajanie wiedzy i budowanie kompetencji zawodowych.

Uprawnienia sepowskie elektryczne

Każdy zatrudniony w branży elektrycznej musi zaliczyć szkolenie i zdać egzaminy sep na uprawnienie elektryczne oznaczane symbolem G1. Jest ono wymagane od osób wykonujących prace mające związek z eksploatacją lub nadzorem urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych każdego rodzaju, tj. wykorzystujących, przesyłających, magazynujących lub przetwarzających energię elektryczną. Uprawnienia G1 zdobywa się odrębnie w grupie E – eksploatacja i D – dozór. Każdy chętny może zdobyć certyfikaty w obydwu obszarach.

Uprawnienia SEP G2 – ciepłownictwo

Dla fachowców pracujących z urządzeniami i sieciami ciepłowniczymi są kursy dające uprawnienia sepowskie ciepłownicze oznaczane symbolem G2. Tu także istnieje podział na specjalistów do spraw eksploatacji E oraz dozoru sieci lub urządzeń – D.

Gazowe uprawnienie SEP

To trzecia grupa uprawnień wymaganych dla obsługi i dozoru urządzeń oraz sieci gazowniczych, Symbol G3, obszar eksploatacja i dozór – E oraz D.Posiadanie uprawnień gazowniczych jest niezbędne tam, gdzie w grę wchodzi urządzenie wykorzystujące gaz oraz sieć magazynująca, wytwarzająca, przesyłająca ten rodzaj paliwa.

Podejmując decyzję o zapisaniu się na kurs warto rozważyć możliwość zdobycia wszystkich uprawnień sepowskich. Dla przykładu takimi powinien legitymować się fachowiec zajmujący się instalowaniem ogrzewania zasilanego kotłami gazowymi – mamy w nim sieć i urządzenia ciepłownicze oraz urządzenie gazowe, które jest zasilane prądem elektrycznym.

Kurs SEP – gdzie odbywają się szkolenia i egzaminy SEP?

Szkolenia sepowskie organizowane są przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe, które mają także uprawnienia do przeprowadzania egzaminów nadane im przez właściwego ministra w drodze powołania komisji egzaminacyjnej.Egzamin SEP można zdawać zdalnie, czyli przy pomocy testu wypełnianego online na platformie e-learningowej udostępnianej przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena z egzaminu uprawnia do odbioru świadectwa potwierdzającego zdobycie uprawnień.

Leave a comment