Skip to content Skip to footer

Kancelaria notarialna – najważniejsze fakty

Kancelaria notarialna to miejsce, którego zapewne każdy z nas będzie w przyszłości potrzebował choć raz. Warto zatem znać podstawowe fakty na jej temat. Czym dokładnie jest kancelaria notarialna? Jak prezentują się zadania notariuszy? Kiedy skorzystamy z ich usług? Na te wszystkie pytania odpowiedź będzie znajdowała się poniżej..

Czym jest kancelaria notarialna?

Otóż jest to miejsce, w którym pracują notariusze. Zanim przejdziemy dalej, trzeba koniecznie wspomnieć o tym, że notariusze to jak najbardziej także prawnicy.

Jak wyglądają zadania notariusza?

No właśnie, to jest bardziej istotne pytanie. Przede wszystkim notariusz to osoba, która zasadniczo poświadcza zgodność różnego rodzaju dokumentów z prawem. A zatem notariusz sporządza akty notarialne, akty posiadania dziedziczenia, czy też wszelkie poświadczenia , takie jak poświadczenie podpisu, zgodności kopii z oryginałem itp.

Jednak to nie wszystko. Trzeba stanowczo podkreślić, że notariusz także zajmuje się wszelkimi dokumentami i sprawami związanymi z kwestią sukcesji tudzież testamentu. Co więcej, jest to osoba odpowiedzialna za spisywanie protokołów, sporządzanie protestów, sporządzanie wypisów, wyciągów różnych dokumentów itp. Warto jeszcze dodać, że zasadniczo to kancelaria notarialna także jak najbardziej może przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty a także dane na różnego rodzaju nośnikach danych.

Kiedy będziemy potrzebować notariusza?

Oczywiście w życiu istnieją bardzo różne sytuacje i każdy może spotkać się z kancelarią notarialną w nieco innych okolicznościach, jednak zasadniczo istnieje kilka dość ogólnych spraw, które dotyczą każdego z nas.

Mianowicie podkreślić trzeba, że notariusz zajmuje się sprawami testamentu. Jeśli sami sporządzimy dokumenty, często mogą być one potem nieważne, podważane w sądzie itp. Lepiej wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem czegokolwiek rozwiązać wcześniej na drodze prawnej. Co więcej, warto jeszcze zaznaczyć, że w zasadzie to każdy z nas na pewno spotka się z notariuszem z okazji poświadczania kopii z oryginałem albo wykonania odpisów- dyplomu, aktu urodzenia, ślubu itp.

Pod koniec trzeba jeszcze tylko zaznaczyć, że bardzo istotne jest, aby z uwagą wybrać dobrą kancelarię adwokacką.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.

Leave a comment