Skip to content Skip to footer

Jak i po co kompensuje się moc bierną?

Analizując rachunek za prąd możemy zauważyć w nim pozycję: moc bierna. Na ogół za tego typu moc opłata jest niewielka, ale jest. Natomiast w wielkich przedsiębiorstwach i firmach opłata za moc bierną jest bardzo duża. Dlatego też w wielu przypadkach kompensuje się tę moc za pomocą różnych metod. W przypadku gdy chodzi o kompensowanie niewielkich wartości, można to robić w sposób naturalny, gdy zaś chodzi o duże wartości, robi się to za pomocą określonych maszyn.

Co to jest moc bierna?

Moc bierna jest to moc, która nie jest w ogóle wykorzystywana. Tworzy się ona w obwodach prądu zmiennego i odpowiada za pulsowanie energii elektrycznej. Za wytworzenie mocy biernej pobierane są opłaty.Czasami opłaty są tak duże, że dobrze jest skompensować moc, z której nie ma się żadnego pożytku. Jednak w przypadkach kompensacji mocy biernej należy uważać, bowiem całkowita jej likwidacja lub zbyt duża kompensacja grozi wysokimi karami otrzymanymi z zakładu energetycznego.

Co wytwarza moc bierną?

Moc bierną wytwarzają podczas swojej pracy wszystkie urządzenia elektryczne, podłączone pod daną sieć. Zbyt dużo wytworzonej mocy biernej powoduje spadek energii czynnej oraz generuje bardzo duże straty poprzez znaczne podnoszenie wartości rachunków za prąd. Kompensacja mocy biernej to znany proceder, stosowany zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w zakładach produkcyjnych.

Metody kompensowania mocy biernej

Tam gdzie pojawia się mało mocy biernej, kompensowanie mocy biernej może odbywać się poprzez zamianę silników pracujących na takie, których moc doskonale dopasowana jest do danej linii energetycznej. Można też redukować moc bierną poprzez wyłączanie urządzeń, w momentach gdy nie ma potrzeby by pracowały. Natomiast w małych i dużych zakładach produkcyjnych kompensowanie mocy biernej odbywa się poprzez instalowanie odpowiednich maszyn kompensacyjnych.

Maszyny do kompensowania mocy biernej

Na rynku jest cały szereg maszyn, które przyczyniają się do kompensacji mocy biernej. Wtedy, po zamontowaniu takich maszyn, kompensacja mocy biernej jest już zjawiskiem występującym samoistnie.Do kompensowania mocy biernej wykorzystuje się różnego rodzaju kompensatory, silniki asynchroniczne synchronizowane, bateria kondensatorów statycznych lub generatory synchroniczne.

Zsynchronizowanie mocy i kompensacja mocy biernej pozwala na znaczne obniżenie rachunków za prąd.

Leave a comment