Skip to content Skip to footer

Intercyzę podpiszesz tylko u notariusza

Umowa majątkowa małżeńska, nazywana także intercyzą, to rodzaj umowy, która ma na celu uregulowanie kwestii wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Taka umowa musi być podpisana w kancelarii notarialnej.

Na czym polega umowa majątkowa małżeńska?

Konsekwencją zawarcia małżeństwa jest powstanie małżeńskiej wspólności majątkowej. Zakłada ona, że należące do każdego z małżonków przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa są ich wspólną własnością. Nie zawsze jednak małżonkowie chcą posiadać wspólny majątek. To popularne między innymi wtedy, gdy jeden z małżonków prowadzi firmę. Wówczas muszą oni zawrzeć odpowiednią umowę.

Umowa majątkowa małżeńska może być zawarta przez małżonków albo też przez te osoby, które w najbliższym czasie chcą się pobrać. Za jej pomocą można znieść małżeńską wspólność majątkową. Konsekwencją podpisania takiej umowy jest zachowanie odrębności majątków każdego z małżonków.

Umowa majątkowa małżeńska tylko u notariusza

Zgodnie z przepisami, umowa majątkowa małżeńska może być zawarta tylko w kancelarii notarialnej. Notariusz musi przygotować ją w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie umowa ta nie będzie niosła ze sobą żadnych konsekwencji.

Omawiana umowa najczęściej kojarzy się z wyłączeniem wspólności majątkowej – to potocznie nazywana intercyza. Może ona jednak posiadać inny zakres, a dokładnie:

– ograniczyć wspólność majątku
– rozszerzyć wspólność majątku
– przywrócić wspólność majątku

Należy pamiętać o tym, że umowa ta nie posiada mocy wstecznej. Wobec tego jej sygnowanie u notariusza nie oznacza, że małżonkowie nie mogą mieć żadnego wspólnego majątku.

Notariusz pomoże w przygotowaniu odpowiedniej umowy, a następnie odczyta ją przed małżonkami. Umowa nabiera mocy prawnej wtedy, gdy małżonkowie i on złożą na niej swoje podpisy.

Ile kosztuje zawarcie umowy intercyzy u notariusza?

Gdy para chce podpisać umowę, notariusz pobierze za nią kwotę maksymalnie 400 złotych, co wynika z taksy notarialnej. Do opłaty notarialnej trzeba doliczyć także 23 proc. podatku VAT.

Zatem umowa majątkowa małżeńska, potocznie określana jako intercyza, musi mieć charakter umowy notarialnej i posiadać odpowiednią formę aktu notarialnego. Można podpisać ją jedynie u notariusza.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.

Leave a comment