Skip to content Skip to footer

Due diligence – krótkie wprowadzenie

Zakup przedsiębiorstwa to dla potencjalnego inwestora poważna decyzja, w przypadku której rozsądnie jest uzyskać kontrolę nad jak największą liczbą czynników. Jednym z narzędzi, które temu służą, może być przeprowadzenie analizy, która w języku polskim bywa określana jako „należyta staranność”. Jak działa taka analiza i co wchodzi w jej zakres?

Analiza due diligence – wyjaśnienie pojęcia

To zaczerpnięte z anglojęzycznej terminologii finansowej pojęcie odnosi się do szczegółowych, obejmujących możliwie wiele obszarów badań, które dotyczą rynkowej sytuacji danego przedsiębiorstwa.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, inwestor ma możliwość, by otrzymać pełen pakiet danych, które ułatwią mu podjęcie decyzji o zakupie. Ten rodzaj działań to konieczna podstawa dla dalekowzrocznych posunięć finansowych, które bez solidnego oparcia w faktach mogłyby doprowadzić do poważnych strat.

Jakie obszary obejmuje analiza?

Due diligence dotyczy tak szerokiego spektrum działania firmy, że przeprowadzeniem tej analizy najczęściej zajmują się wybrane przez inwestora podmioty zewnętrzne, specjalizujące się w tej tematyce. Skrupulatnej kontroli poddaje się tutaj w pierwszym rzędzie finanse przedsiębiorstwa, bazując na istniejącej dokumentacji oraz prognozach na przyszłość.

Analiza nie pomija przy tym nieruchomości należących do firmy, statusu jej zobowiązań podatkowych czy stanu zadłużenia. Zbierane są także informacje o kwestiach prawnych, związanych z jej funkcjonowaniem. Ocenie podlegają również rozwiązania technologiczne, zarządzanie informacją oraz typ relacji interpersonalnych pomiędzy pracownikami i szefostwem.

W jakich sytuacjach dokonuje się analizy?

Choć o due diligence na ogół rozmawia się w kontekście zakupu bądź sprzedaży firmy, to tylko jedna z wielu okoliczności, w jakich takie badanie okazuje się niezbędne. Analiza przydaje się także osobom, których zamiarem jest zakup akcji danej firmy – pozwala wówczas ograniczyć ryzyko, nieodłącznie związane z obrotem akcjami.

Due diligence to także krok, który warto podjąć, jeśli planowany jest proces wyprowadzenia przedsiębiorstwa ze stanu zadłużenia. Kolejną sytuacją, przy której uzyskane dane wnoszą bezcenny wkład informacyjny, jest projektowana fuzja przedsiębiorstw.

Leave a comment