Skip to content Skip to footer

Jak wygląda outsourcing w obsłudze kadrowej?

Obsługa kadrowa pracowników przedsiębiorstw stanowi jeden z trzonów sprawnego działania firm zatrudniających w swoich szeregach ludzi. Sprawna polityka kadrowa to nie tylko „porządek w papierach”, ale i zgodna z wymogami prawa ewidencja pracownicza i gwarancja realizacji wszystkich swoich obowiązków dotyczących zatrudnienia.

Outsourcing w kadrach

Wiele firm zaczęło dokładnie przeliczać koszty prowadzenia w ramach własnej struktury wydzielonych działów kadrowych. Koszty wynikające z zatrudnienia pracowników, zagwarantowania im odpowiednich narzędzi i warunków pracy stały się przesłanką dla zoptymalizowania wydatków przedsiębiorstwa na cele stricte operacyjne.

Z pomocą przyszły profesjonalne firmy realizujące outsourcing kadr i płac. Firmy te zatrudniają wyspecjalizowanych księgowych i pracowników kadrowych do obsługi swoich klientów korporacyjnych. Dzięki outsourcingowi kadr i płac ma się dostęp do usług wyprofilowanego przedsiębiorstwa, które ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zadania i może reprezentować przedsiębiorstwo przed urzędami.

Outsourcing kadr-obowiązki szczegółowe

Do podstawowych zadań podejmowanych przez firmy obsługujące kadrowo przedsiębiorstwa jest tworzenie i administracja ewidencji pracowniczej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, polityki poufności i przepisów Kodeksu Pracy. W ramach ewidencji prowadzi się stały nadzór nad badaniami okresowymi pracowników, szkoleniami BHP, urlopami i zwolnieniami lekarskimi/urlopami macierzyńskimi etc.

Outsourcing kadr i płac obejmuje również przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Skarbowego, ZUS-u, zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych. Przez pracowników kadr nadzorowana jest również polityka personalna przedsiębiorstwa i jej konsultacja z menadżerami od strony klienta. Firmy outsourcingowe mogą prowadzić również zastępstwo zatrudnionych na stałe pracowników działów kadr.

Korzystne strony outsourcingu kadr

Jak było wspomniane na początku, działy kadr są kosztowną jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa. Przeniesienie tych usług „na zewnątrz” jest znacznie korzystniejsze z punktu widzenia finansowego. Jednym z najważniejszych atutów pozostaje jednakże profesjonalizm podmiotów outsourcingowych oraz zgodność realizacji zadań z zakresu kadr ze stale zmieniającymi się przepisami odnośnie do zatrudnienia.

Zaufanie pracowników do firm obsługujących działy HR jest także o wiele większe, a dzięki udogodnieniom oferowanym z ich strony każdy pracownik ma możliwość dostępu on-line do swoich części akt pracowniczych, rozliczeń urlopowych i wnioskowania o urlop lub też zmianę w umowie o zatrudnienie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC