Skip to content Skip to footer

Wszystko, co trzeba wiedzieć o szkoleniach bhp dla pracodawców i kierowników?

Szkolenie bhp jest obowiązkiem, którego nie można pominąć. Na szkoleniach zarówno pracownicy, jak i pracodawcy poznają niebezpieczeństwa, z którymi można spotkać się w miejscu pracy. Jednocześnie uczą się ich unikać. Co trzeba wiedzieć o szkoleniach bhp?

Kiedy należy iść na szkolenie bhp?

Szkolenie bhp dla pracodawców jest obowiązkowe tak jak dla kadry kierowniczej, tak i dla pracowników. Nie można dopuścić do wykonywania zadań służbowych pracownika, który nie zna zasad bezpieczeństwa. Dzięki odbyciu szkolenia można znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku w czasie pracy.

Nie tylko pracownicy na stanowiskach robotniczych zobowiązani są do odbycia szkoleń bhp. Szkolenia bhp dla kierowników również są obowiązkowe. Każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne, gdy tylko zostanie zatrudniony. Szkolenie bhp dla kierowników oraz pracowników odbywa się w pierwszym dniu pracy.

Kolejne szkolenie bhp musi być przeprowadzone najpóźniej do 12 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia. Okresowe szkolenie bhp dla kierowników musi odbyć się w terminie 6 miesięcy od szkolenia wstępnego.

Ważne jest, by pamiętać, że szkolenia bhp dla pracodawców i kierowników mogą odbywać się w formie e-learningu. Jest to rozwiązanie wygodne, dzięki któremu pracodawca może wybrać dowolny termin szkolenia, który jest korzystny dla kadry kierowniczej i pracodawcy. Taka forma szkolenia nie jest dopuszczalna dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Czego można dowiedzieć się na szkoleniu bhp?

Szkolenie bhp dla pracodawców ma na celu aktualizacje wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Ważne jest również zaznajomienie kadry kierowniczej oraz pracodawców z nowymi rozwiązaniami w tym zakresie. Dzięki odbyciu szkolenia bhp dla pracodawców oraz kierowników nabywają oni uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń wstępnych nowo zatrudnionych osób.

Trzeba pamiętać, że szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących zadaniami powinno się odbywać nie zadziej niż raz na pięć lat. Dzięki szkoleniom bhp w zakładzie pracy wykonywanie obowiązków jest łatwiejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze. Higiena pracy wpływa pozytywnie na pracowników, którzy pracując w sprzyjających warunkach czują się komfortowo i pewnie.

Leave a comment