Skip to content Skip to footer

Wstępne i okresowe szkolenie BHP dla nauczycieli

Znajomość przepisów BHP i ppoż to podstawa w każdym środowisku pracy. Dzięki niej uczestnicy procesu pracy mają szansę uniknąć zagrożeń, które mogą spowodować utratę zdrowia lub życia. Ze względu na fakt, że w procesie pracy w szkole nauczyciele mają bezpośredni kontakt z dziećmi znajomość przepisów BHP jawi się jako wyjątkowo ważna ze względu na bezpieczeństwo uczniów.

Szkolenie BHP dla nauczycieli nowo zatrudnionych

Każdy nowo zatrudniony pracownik pedagogiczny przed podjęciem pracy musi przejść szkolenie wstępne. To trwający kilka godzin instruktaż obejmujący najważniejsze przepisy BHP i ppoż. Dodatkowo pojawiają się tu tematu dotyczące specyfiki danej placówki, z planem ewakuacji włącznie. W przypadku niektórych nauczycieli, na przykład nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeprowadza się także instruktaż stanowiskowy. Każdy nauczyciel informowany jest także o ryzyku zawodowym na jego stanowisku.Przed upływem 12 miesięcy od dnia zatrudnienia nauczyciele muszą odbyć szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli.

Szkolenie bhp dla nauczycieli w czasie pandemii

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkie szkolenia prowadzone obecnie mają charakter zdalny. Materiały szkoleniowe umieszczane są na platformach wirtualnych. Organizatorzy szkoleń odpłatnie udostępniają materiały uczestnikom, którzy sami decydują o tempie nauki. Wartością dodaną szkolenia BHP online jest możliwość łączenia się z platformą w dowolnej porze doby. Pracownicy skierowani na szkolenie mogę więc uczyć się we własnych domach, w dogodnym dla siebie czasie. Sami uczący decydują o przerwach, powtarzaniu niezrozumiałych treści, pomijaniu rzeczy znanych i łatwych.Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli podsumowują testy sprawdzające – rodzaj egzaminu online, którego wynik decyduje o otrzymaniu świadectwa ukończenia okresowego szkolenia BHP. świadectwo jest ważne przez okres pięciu lat.Warto dodać, że szkolenie BHP nauczycieli online jest znacznie tańsze, niż prowadzone stacjonarnie.

Szkolenie BHP nauczycieli a szkolenia innych grup zawodowych

Specyfika środowiska pracy sprawia, że nauczyciele zobowiązani są do odbywania szkoleń uwzględniających tę specyfikę. Oprócz szkoleń wstępnych i okresowych nauczyciele muszą przejść szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeszcze do niedawna był to jeden z modułów szkoleń BHP – obecnie to odrębny kurs. Dodatkowo co kilka lat nauczyciele muszą odnawiać uprawnienia nabyte podczas pierwszego kursu. Ten rodzaj kursów również można odbyć zdalnie. Sporą część materiałów szkoleniowych stanowią filmy i pokazy instruktażowe, które warto samodzielnie przeanalizować i praktycznie zastosować podczas ćwiczeń na fantomach.

Leave a comment