Skip to content Skip to footer

Uprawnienia do pracy w branży cieplnej

Podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowego zawodu to postawa godna pochwały. Zdecydowanie bowiem poprawia status na rynku pracy. Zwłaszcza w obecnym niedoborze fachowców z branży energetycznej może to okazać się strzałem w dziesiątkę. Warto rozważyć zrobienie kursu na uprawnienia energetyczne G2.

G2 – o co w tym wszystkim chodzi?

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich to organizacja posiadająca uprawnienia do nadawania certyfikatów w trzech kategoriach: G1 (elektryczne), G2 (cieplne) oraz G3 (gazowe). Szkolenie na uprawnienia cieplne to oferta skierowana do osób, które chciałyby pracować jako monterzy, palacze kotłów, instalatorzy, serwisanci oraz inni pracownicy mający do czynienia z eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Gdzie na szkolenie do uprawnień energetycznych G2?

Szkolenia organizowane są w sposób ciągły przez uprawnione firmy edukacyjne. Zwykle posiadają one też prawo do przeprowadzania egzaminów. Jest wiele ofert na rynku. Warto zapoznać się z nimi wszystkimi i zobaczyć jakie są między nimi różnice. Osoby nie posiadające zbyt dużo czasu wolnego mogą przejść szkolenie przez internet. To duże udogodnienie, dzięki któremu można nabyć odpowiednią wiedzę bez wychodzenia z domu.

Jak wygląda kurs na uprawnienia G2?

Kurs trwa jeden dzień i jest bardzo intensywny. Są na nim przekazywane informacje dotyczące przepisów obowiązujących w branży, a także wymogów jakie muszą spełniać urządzenia oraz jakie procedury winni wypełniać pracownicy. To także spora dawka wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w przypadku awarii i wypadków. Po zajęciach przeprowadzany jest egzamin nadający uprawnienia cieplne ważne przez 5 lat. Warto dodać w tym miejscu, że uprawnienia g2 są ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że osoby planujące wyjazd poza granice Polski mogą rozważyć również tę ścieżkę kariery.

Aby pójść na kurs na uprawnienia energetyczne G2 wystarczy mieć skończone 18 lat oraz mieć wykształcenie minimum podstawowe. Atutem kursanta i przyszłego pracownika sektora energetycznego będzie podstawowa wiedza branżowa, ale nie jest ona warunkiem koniecznym. Wszystkie informacje powinny pojawić się podczas jednodniowych zajęć.

Leave a comment