Skip to content Skip to footer

Szkolenia SEP dla firm i osób indywidualnych

Pracownicy branż takich jak energetyczna, gazowa czy cieplna muszą posiadać dużą wiedzę, co jest oczywiste. Wiele z kompetencji musi być popartych nie tylko poświadczeniem zdobytej wiedzy, ale także egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Tak jest między innymi z uprawnieniami SEP. Kursy w tym zakresie kończą się egzaminem i dopiero jego zdanie upoważnia do wykonywania określonych zadań.

Branże, o których mowa, zajmują się produkcją i dostarczaniem mediów, przy których praca musi być wykonywana przez osoby o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach. I właśnie temu służą szkolenia SEP, aby kursanci zdobyli odpowiednie kwalifikacje. Praca z prądem, gazem czy energią cieplną, wymaga bowiem i dużej wiedzy i zachowania ostrożności.

Uprawnienia SEP – czym są?

Do podjęcia pracy w branży energetycznej, gazowej czy ciepłowniczej podstawą jest kierunkowe wykształcenie. Jednak do bardziej skomplikowanych zadań delegowani są pracownicy posiadający uprawnienia wyższego stopnia. Do wielu prac na urządzeniach i instalacjach gazowych, elektrycznych czy cieplnych wymagane są uprawnienia SEP. Dzielą się one na trzy podgrupy:

– G1 – elektroenergetyczna – praca związana z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

– G2 – cieplna – praca przy eksploatacji i dozorze urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło

– G3 – gazowa – praca związana z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe

Kto organizuje kursy SEP?

Organizacją szkoleń SEP przygotowujących do egzaminów zajmują się firmy posiadające licencje na ich przeprowadzanie. Działają one w wielu miastach Polski, ale przeprowadzają też kursy SEP poza swoimi siedzibami. Oferta ta skierowana jest do osób indywidualnych, firm oraz szkół. Zwłaszcza w przypadku szkół i firm z branży, chcących wyszkolić swoje kadry, możliwe jest zorganizowanie szkolenia SEP w ich siedzibie.

Posiadanie uprawnień SEP to warunek niezbędny, aby móc oferować usługi i produkty związane z produkcją i dystrybucją mediów takich jak prąd czy gaz, a dla osób indywidualnych to dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę.

Źródło tekstu https://uprawnieniaelektryka.pl/