Skip to content Skip to footer

Wycena przedsiębiorstw – co warto o niej wiedzieć

Mnóstwo firm staje przed ogromnym wyzwaniem w momencie zaistnienia konieczności stworzenia wyceny swojego przedsiębiorstwa. Oczywiście można skorzystać w tym celu z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Warto jednak wiedzieć, na czym takowa wycena polega, co jest brane pod uwagę podczas jej tworzenia i – przede wszystkim – w jakim celu się ją wykonuje.

Wycena przedsiębiorstw – cel

Celem wyceny przedsiębiorstw jest oszacowanie ich wartości. Dochodzi do niej, gdy właściciele:

– starają się o kredyt,
– chcą sprzedać firmę lub część jej udziałów,
– chcą zabezpieczyć zadłużenie firmy,
– chcą zmienić formę prawną przedsiębiorstwa,
– chcą znaleźć inwestorów.

Odrębnym przypadkiem jest spór między właścicielami rozstrzygany na drodze sądowej. Do sprawiedliwego rozstrzygnięcia nieporozumienia z reguły potrzebna jest ekspertyza dotycząca rzeczywistej wartości danego przedsiębiorstwa.

Metody stosowane podczas wyceny firm

Każda wycena, niezależnie od tego, w jakim celu jest wykonywana, musi być oparta o minimum jedną z powszechnie stosowanych metod. Należą do nich: metoda majątkowa, porównawcza oraz dochodowa. Wszystkie trzy metody znacznie się od siebie różnią. Przede wszystkim wykorzystują inne dane i informacje, przez co dają zupełnie różne wyniki końcowe.

Metoda majątkowa polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o dane dotyczące posiadanego przez nią mienia (z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań finansowych i zadłużeń). Metoda porównawcza to innymi słowy porównanie przedsiębiorstw z innymi firmami o podobnej specyfikacji i na tej podstawie oszacowanie jego wartości. Z kolei metoda dochodowa to stworzenie prognozy finansowej na przyszłość dla danej firmy.

Wycena przedsiębiorstw w praktyce

W praktyce nie stosuje się wyżej wymienionych metod pojedynczo, ponieważ uzyskane wyniki nie są miarodajne. Eksperci korzystają z dwóch lub nawet trzech metod jednocześnie, uśredniając otrzymane wartości za pomocą wyliczeń matematycznych (średnia ważona). Połączenie metod nosi nazwę mieszanej metody wyceny przedsiębiorstw.

Należy pamiętać, że w celu dokonania rzetelnej wyceny należy udostępnić ekspertowi wszelkie sprawozdania finansowe oraz informacje dotyczące stanu majątkowego firmy. Tylko ścisła współpraca ze specjalistą w dziedzinie tworzenia wycen może dać rzeczywistą prognozę finansową dla danego przedsiębiorstwa.

4xArtykuł powstał we współpracy z GLC