Skip to content Skip to footer

Szeroki zakres kursów sep

By móc podjąć pracę jako elektryk rzeszów, konieczne jest skoczenie szkoły technicznej lub ukończenie studiów wyższych, Następnie należy zdobyć odpowiednie uprawnienia (np. sep rzeszów), które pozwalają na pracę z prądem. Elektryk rzeszów ma bardzo wiele możliwości zatrudnienia, z kolei uprawnienia sep rzeszów tylko je rozszerzają.

Typowe stanowiska pracy dla elektryka

Elektryk rzeszów może podjąć zatrudnienie w miejscach, gdzie wykonuje się pomiary elektryczne rzeszów lub na stanowiskach typu konserwator urządzeń sieciowych, brygadzista. Tu należy zaznaczyć, że do samego wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych i to niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez elektromontera instalacji elektrycznych odpowiednich kwalifikacji (świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych). W tym celu należy ukończyć odpowiednie kursy kwalifikacyjne, a nawet kursy z zakresu bhp. Tu należy mieć też na uwadze, że świadectwo kwalifikacyjne (z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia) uzyskuje się dopiero po ukończeniu kursu i po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

Uprawnienia sep – zakres

By móc wykonywać pomiary elektryczne rzeszów i pracować na stanowisku elektryka, konieczne jest zdanie egzaminu po ukończonym kursie sep. Kurs ten jest niezwykle rozległy i obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym, kolejność wykonywania poszczególnych czynności oraz siła, z jaką są one wykonywane podczas reanimacji, liczba opraw oświetleniowych, jakie można podłączyć do jednego obwodu zasilającego, warunki działania ochrony przeciwporażeniowej, układy połączeń sieci (m. in. it, tt, tn, tn-s, tn-c, tn-cs), dozwolone napięcia w normalnych i specyficznych warunkach; okresowe badania narzędzi pomiarowych, czy różnice między zerowaniem a uziemieniem.Podczas kursu omawiana jest np. definicja bezpiecznego napięcia, a także takie zagadnienia, jak np. wartość napięcia bezpiecznego dla prądu zmiennego i stałego, zasada działania wyłącznik różnicowo-prądowy oraz różne metody przyłączania przewodów do urządzeń elektrycznych. Zakres jest bardzo zróżnicowany i rozległy. Podobne pytania pojawiają się też na egzaminie końcowym, przy czym komisja może poprosić też o dodatkowe wyjaśnienia, wizualizacje itp.

Leave a comment