Skip to content Skip to footer

Przepakowywanie towarów – etap w logistyce sprzedaży

W wszystkich branżach produkcji i przetwórstwa produktów jednym z ważnych etapów jest przepakowywanie towarów, w taki sposób aby mogły one być przekazane do sprzedaży hurtowej, a w następnej kolejności do sklepów zajmujących się sprzedażą detaliczną.

Na czym polega przepakowywanie produktów?

Ten niezwykle istotny etap w łańcuchu produkcja – handel jest także nazywany konfekcjonowaniem produktów. Może on odbywać się jeszcze u producenta, ale także zleca się wykonanie takiej usługi wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, które kompleksowo ją przeprowadzają.

Każdy wytworzony w procesach produkcji przedmiot poprzez pojedyncze pakowanie towarów zaopatrywany jest w specjalnie zaprojektowane opakowanie, które posiada znaki firmowe producenta. Na opakowaniu jednostkowym umieszczane są istotne informacje dotyczące produktu oraz jego cena.

Czego można dowiedzieć się z opakowania jednostkowego towaru?

Każdy produkt, który przeszedł etap, jakim jest przepakowywanie produktów został w sposób przystępny dla klienta wyposażony w szczegółowe informacje dotyczące jego składu, kraju pochodzenia oraz instrukcję obsługi bądź sposób użycia.

Oprócz tych ważnych z punktu widzenia klienta wiadomości jednostkowe pakowanie towarów ma na celu wyeksponowanie jego walorów w taki sposób, aby był on atrakcyjny dla odbiorcy oraz wyróżniał się na półkach sklepowych wśród innych o podobnych cechach.

Istotną częścią opakowania jednostkowego jest umieszczona na nim cena produktu, która może posiadać formę kodu kreskowego do odczytania przy kasach sklepowych, lub też metki samoprzylepnej. Rodzaj oznaczenia ceny zależy od potrzeb i sugestii producenta oraz odbiorcy.

Jakie znaczenie dla logistyki sprzedaży i transportu ma przepakowywanie produktów?

Ten niezwykle ważny etap w drodze produktu od producenta do klienta ma na celu oprócz nadania mu indywidualnego opakowania, także ułatwienie i optymalizację procesów transportu, dostawy i magazynowania.

Z opakowań jednostkowych w czasie konfekcjonowania mogą być tworzone palety, które w znacznym stopniu ułatwiają przewóz towaru z samochodu dostawczego do magazynu za pomocą wózków widłowych. Produkty w paletach są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami oraz zniszczeniem w trakcie transportu, co ma ogromne znaczenie dla minimalizowania strat finansowych.