Skip to content Skip to footer

Metody wycen przedsiębiorstwa

Wycena firmy nie jest niczym szczególnym na rynku gospodarczym. Przeprowadza się ją z różnych przyczyn. Często wycenę firmy realizuje się przed jej sprzedażą bądź fuzją z innym przedsiębiorstwem. Generalnie wyróżnić można trzy metody wycen: dochodowe, majątkowe oraz porównawcze. Różnią się one przede wszystkim podejściem do wykonania wyceny.

Metody dochodowe

Jedną z podstawowych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda dochodowa. Ogólnie jej podejście polega na tym, że o wartości firmy świadczy suma wszelkich przepływów pieniężnych w żaden sposób nieobciążonych. W celu dokonania tego szacunku stosuje się trzy sposoby. Pierwszym jest metoda FCFF. Opiera się ona o przepływy finansowe dla właścicieli oraz wierzycieli dyskontowane poprzez średni koszt kapitału. Drugi sposób to FCFE. Opiera się o przepływy finansowe dla właścicieli, które dyskontowane są poprzez koszt kapitału własnego. Na koniec wymieć należy jeszcze metodę APV, która opiera się o przepływy finansowe dla właścicieli oraz wierzycieli przy jednoczesnym uwzględnieniu korzyści, które wynikają z tarczy podatkowej.

Metody majątkowe

Wycena przedsiębiorstw może być także wykonana metodą majątkową. Mówiąc krótko metoda majątkowa polega na oszacowaniu wszelkich aktywów przedsiębiorstwa a następnie odjęciu obecnych oraz przyszłych zobowiązań firmy. Tak jak w przypadku metody dochodowej, także i w tym przypadku można wyróżnić kilka rodzajów metody majątkowej. Pierwszym z nich jest metoda skorygowanych aktywów netto. Polega ona na doprowadzeniu aktywów firmy do estymowanej wartości rynkowej, a następnie pomniejszenie ich o rynkową wartość zobowiązań firmy. Druga metoda to metoda rynkowej wartości likwidacyjnej. Jest ona podoba to poprzedniej metody lecz w tym przypadku uwzględnia się także koszty ewentualnej likwidacji przedsiębiorstwa.

Metody porównawcze

Wycena przedsiębiorstw wykonywana jest także metodą porównawczą. W tym przypadku podzielić można ją na metodę giełdowych mnożników rynkowych lub metodę transakcyjnych mnożników rynkowych. Wszystko zależy od tego czy wycena dotyczy spółki notowanej na giełdzie czy nie.

Oprócz omówionych metod wyceny przedsiębiorstw wskazać można jeszcze na metodę statystyczną, choć tak nie jest wykorzystywana tak często.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Leave a comment