Skip to content Skip to footer

Dlaczego firma powinna się zdecydować na program do ewidencji czasu pracy?

Należy mieć świadomość, że program do ewidencji czasu pracy może przynieść przedsiębiorstwu zdecydowanie więcej korzyści niż mogłoby się wydawać. Nie wszyscy właściciele firm jeszcze przekonali się do wspomnianego rozwiązania. Jakie są jego największe atuty?

Oszczędność czasu działu HR

Zdecydowanie najczęściej wymienianym atutem przemawiającym za zaopatrzeniem się w program do ewidencji czasu pracy jest oszczędność czasu działów HR. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że regularne analizowanie danych z papierowych list obecności będzie zajmowało pracownikom z poszczególnych działów mnóstwo cennego czasu.

Omawiane oprogramowanie robi praktycznie wszystko automatycznie. System jest bowiem wyposażony w funkcje porównujące zaplanowany harmonogram dla określonego pracownika z jego zarejestrowanym czasem pracy. W ten prosty sposób możliwe jest wyliczenie ewentualnych nadgodzin.

Ograniczenie zużycia papieru

Nie chodzi w tym przypadku o zrezygnowanie przez przedsiębiorstwo tylko i wyłącznie z list, na które wpisują się pracownicy, ale również wszystkich pozostałych dokumentów dotyczących weryfikacji czy rozliczania określonych godzin pracy.

Godny uwagi jest fakt, że program do ewidencji czasu pracy pozwala efektywnie ograniczyć papierologię w przedsiębiorstwie.

Ogromna wygoda pracowników

Należy mieć świadomość, że obowiązek systematycznego podpisywania się na liście obecności nie jest wielką uciążliwością dla pracowników, jednak dokonanie zamiany papieru na profesjonalny system zdecydowanie zwiększy komfort wszystkich pracowników.

Jak wiadomo bardzo często wspomniana lista papierowa krąży między poszczególnymi biurkami. Pracownicy muszą zatem tracić cenny czas na jej szukanie, a następnie dopełnienie wszelkich formalności. W ten prosty sposób każda osoba pracująca w przedsiębiorstwie będzie mogła stosunkowo łatwo zaznaczyć swoją obecność w systemie, który będzie wszystkim udostępniony.

Jakie są jeszcze korzyści programu przeznaczonego do ewidencji czasu pracy?

Pracownicy nie mają możliwości manipulowania godzinami. Jak wiadomo papierowa lista może zostać uzupełniona praktycznie przez kogokolwiek. Godny uwagi jest fakt, że pracownicy bardzo często nie zaznaczają spóźnień.

W omawianym systemie jest z kolei z góry ustalone, kto dokładnie będzie odpowiedzialny za rejestrację czasu pracy, a także czas, kiedy dokładnie może tego dokonać. Rekomendowane jest oczywiście zaopatrywanie się w oprogramowanie renomowanych producentów. Można wtedy liczyć nie tylko na gwarancję, ale również aktualizację.

Leave a comment