Skip to content Skip to footer

Czym są ceny transferowe i jakie mają zastosowanie?

Z pojęciem cen transferowych można spotkać się przede wszystkim w kontekście tak zwanych podmiotów powiązanych wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej. Czym dokładnie są ceny określane jako transferowe? Jakie posiadają zastosowanie?

Cena transferowa – co to jest?

Ceną transferową, transakcyjną nazywa się cenę używaną podczas transakcji między podmiotami powiązanymi.

Podmioty powiązane, według Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, to podmioty powiązane kapitałowo albo osobowo, działające na rynku krajowym i zagranicznym, najczęściej tworzące międzynarodową grupę.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w oparciu o ceny transferowe stanowią sposób kreowania zysków w konkretnych częściach grupy, co przekłada się również na jej konkurencyjność.

Jakie zastosowanie ma cena transferowa?

Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej polityki cen transferowych pozwala przedsiębiorcom na zredukowanie obciążeń podatkowych. Dotyczy to w szczególności tych części grupy, które rozliczają się według innych systemów podatkowych w różnych krajach.

Jako że ceny transferowe ustalone na właściwym poziomie mogą poprawić sytuację rynkową podmiotów powiązanych, państwa stosują wtedy odpowiednie systemy regulacji. Włączają one przede wszystkim obowiązek wyznaczania cen transferowanych na poziomie odpowiadającym cenom rynkowym. Dodatkowym obowiązkiem jest konieczność gromadzenia dokumentacji cen.

Jak reguluje się ceny transferowe w Polsce?

W Polsce przepisy dotyczące cen transferowych obowiązują od 2000 roku. Zgodnie z prawem, po przekroczeniu danych wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji podatkowej i przekazywanie jej organom podatkowym.

W przypadku, gdy ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi ceny będą niższe niż rzeczywista wartość rynkowa, podstawa opodatkowania na cele podatku VAT liczona jest według wartości rynkowych towarów albo usług.

Wobec tego podmioty powiązane muszą pamiętać o tym, aby ich polityka dotycząca cen transferowych była opracowana tak, aby nie powodowała wtedy ryzyka nałożenia sankcji w postaci nadmiernych obciążeń podatkowych, ale jednocześnie pozwalała na dążenie do wyższych zysków grupy kapitałowej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment