Skip to content Skip to footer

Chory szuka domu

Opieka nad bliskim z alzheimerem wyczerpuje psychicznie i fizycznie. Wraz z postępem choroby chory wymaga całodobowej czujnej obecności.

Najliczniejszą grupę opiekunów w Polsce stanowią współmałżonkowie, często sami niepełnosprawni i schorowani. Gdy chory traci kontakt z rzeczywistością i staje się niebezpieczny dla siebie i otoczenia, rodziny decydują się na umieszczenie bliskiego w placówce opiekuńczej.

„dom opieki alzheimer”

Szukając najlepszego domu dla naszego bliskiego najlepiej zacząć od przejrzenia ofert zamieszczonych w sieci. Po wprowadzeniu hasła „dom opieki alzheimer” lub „ośrodki dla chorych na alzheimera” otworzy nam się długa lista dostępnych miejsc.

Zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy odwiedzić kilka lub kilkanaście domów, aby sprawdzić ofertę. Przyglądając się placówce od środka, warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

-czy rezydenci przebywają razem z innymi pensjonariuszami na wspólnej sali, czy może siedzą w osamotnieniu w swoich pokojach?
-czy są zadbani i czysto ubrani, czy też może spędzają dzień w pidżamie? czy w domu nie czuć uryny?
-czy są spokojni? jak reagują na bezpośrednią bliskość personelu opiekuńczego? ile osób pracuje na jednej zmianie?
-w jaki sposób pracownicy domu odnoszą się do podopiecznych?
-czy dom zapewnia dostęp do lekarza, terapeuty i rehabilitanta? czy jest dostępna całodobowo pielęgniarka?

Ponieważ cierpiący na alzheimera wykazują skłonności do ucieczek, warto zwrócić uwagę, czy brama domu pozostaje cały czas zamknięta. Jako że przebywają w nim osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, trzeba upewnić się, że podłogi pokryte są wykładziną antypoślizgową, a po domu i terenie poruszać się można na wózku.

Państwowe Domy Pomocy — ośrodki dla chorych na alzheimera

Procedurę związaną z przyjęciem do domu opieki zacząć trzeba od złożenia wniosku w miejscowym MOPS-ie. Na wolne miejsce czeka się, niestety długo.

Prywatne domy opieki

Prywatne domy opieki społecznej są mniejsze, niż DPS-y., a miejsce w nich bywa dostępne od ręki. Pobyt może mieć charakter okresowy lub stały. Prywatne ośrodki dla chorych na alzheimera muszą spełniać standardy unijne. Oferta prywatnych domów dla chorych na Alzheimera jest coraz bogatsza i stara się łączyć opiekę z terapią. Domy zapewniają dostęp do lekarza i stałe dyżury pielęgniarki. Rezydenci mogą korzystać z gabinetów rehabilitacyjnych i pracowni warsztatowych.

„Domy opieki społecznej mazowieckie”

Szukając domu dla bliskiej osoby, należy brać pod uwagę odległość, jaką będziemy musieli pokonać za każdym razem, gdy zechcemy ją odwiedzić. Sieć domów opieki jest na tyle gęsta, że w każdej okolicy znajduje się kilka miejsc do wyboru. Doskonałym przykładem jest województwo mazowieckie, gdzie na potrzeby chorych na alzheimera przystosowano około 100 domów opieki. Ich wykaz widnieje na stronie „domy opieki społecznej mazowieckie.

Leave a comment