Skip to content Skip to footer

BHP dla kierujących pracownikami

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważna, dlatego w każdej firmie okresowo odbywają się obowiązkowe szkolenia z tej dziedziny. Oczywiście, jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jest zwolniony z konieczności przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, ale z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika, kodeks pracy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek szkoleń bhp.

Obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe dla pracodawców wynika z przepisów zawartych w kodeksie pracy. Z chwilą zatrudnienia osób na umowę o pracę pojawia się obowiązek obywania takich kursów cyklicznie. Pod żadnym pozorem nie wolno bagatelizować tego tematu, ponieważ ewentualne wypadki przy pracy mogą nieść ze sobą daleko idące konsekwencje, straty finansowe, a nawet utratę zdrowia lub życia pracownika. Z tego powodu szkolenie okresowe bhp dla pracodawców powinno być przez nich traktowane poważnie.

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Nie tylko pracodawcy muszą odbywać kursy. Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami także jest obowiązkowe. Zgodnie z rozporządzeniem pierwsze szkolenie dla kierowników powinno się odbyć w ciągu pół roku od zatrudnienia pracownika, natomiast kolejnie po upływie 5 lat. Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami ma na celu ocenę zagrożeń oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami w procesie pracy, kształtowanie bezpiecznych nawyków w pracy i ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez nich pracą.

Co obejmuje program kursu?

Z pewnością cały program szkolenia dla pracodawców i kadry kierowniczej jest bardzo obszerny. Jego główne zagadnienia to: prawa i obowiązki pracowników, profilaktyka ochrony zdrowia, która w sobie pandemii zyskała na znaczeniu, ochrona młodocianych pracowników, kobiet w ciąży i w okresie laktacji, prawa rodzicielskie i organizacja nadzoru pracy.

Szkolenie okresowe dla pracodawców powinno być przez nich odbywane także z powodu zaktualizowania swojej wiedzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego, niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych czynników panujących w środowisku pracy, wypadków, a także analizy wybranych przykładów wypadków, które mogą najczęściej występować w danej branży.

Leave a comment