Skip to content Skip to footer

Audyt finansowy – ocena pracy firmy

Audyt finansowy jest badaniem poprawności sprawozdania finansowego. Nie znaczy to, że jego podstawowym zadaniem jest wykrycie nieprawidłowości. Celem audytu jest również wskazanie słabych stron firmy i sposobów poprawy jej kondycji. Co warto wiedzieć o audycie finansowym?

Kto i kiedy przeprowadza audyt finansowy?

Audyt finansowy może zostać wykonany jedynie przez osoby, które mają do tego uprawnienia. Biegły rewident jest osobą, która posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz zdała egzamin państwowy potwierdzający te umiejętności.

Chcąc zostać biegłym rewidentem trzeba mieć nieposzlakowaną opinię, być osobą niekaraną oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Tylko taka osoba ma szansę na zdobycie zawodu biegłego rewidenta i wpisanie do rejestru.

Zadaniem biegłego rewidenta jest sprawdzanie rocznych sprawozdań, do wykonania których zobowiązane są banki, zakłady ubezpieczeń, kasy spółdzielcze, oszczędnościowe, spółki akcyjne czy firmy, których działalność związana jest z obrotem papierami wartościowymi.

Każda firma, która podlega obowiązkowemu audytowi finansowemu musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów, które określone są przepisami prawa. Konieczne jest również zachowanie określonej formy sprawozdania.

Dlaczego prowadzony jest audyt finansowy?

Audyt finansowy nie zakłada, że firma prowadzona jest nieprawidłowo. Jest to wyłącznie sprawdzenie poprawności prowadzenia firmy oraz ksiąg handlowych, na podstawie których powstaje sprawozdanie finansowe.

Zadaniem audytu finansowego jest określenie słabych stron prowadzonej działalności. Bardzo często idzie za tym program pomocy dla takiego przedsiębiorstwa. Dzięki poznaniu kondycji finansowej można z dużym powodzeniem określić sposób naprawy oraz metody, które pomogą w zlikwidowaniu niedoskonałości.

Bardzo często audyt finansowy jest jedynym rozwiązaniem, dzięki któremu zostają wdrożone działania mogące uratować firmę przed upadkiem. Jest to również forma kontroli nad zarządzającymi.

Sprawozdanie finansowe oraz audyt finansowy to narzędzia, których zadaniem jest systematyczna kontrola kondycji firmy. Dzięki wczesnemu zidentyfikowaniu problemu jest szansa na wprowadzenie działań naprawczych, które mogą uratować działalność.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment