Skip to content Skip to footer

Uprawnienia SEP – co to znaczy i dlaczego są potrzebne?

Z uprawnieniami SEP doskonale zaznajomiony jest każdy, kto otarł się o branżę elektryczną. To właśnie te dokumenty stanowią potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i są wymagane do wykonywania pracy przy instalacjach elektrycznych. Uprawnienia można otrzymać po uprzednim zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Podstawa prawna pracy elektryka

Praca elektryka jest regulowana przez zapisy prawa budowlanego oraz prawa energetycznego. Podstawa prawna głosi, że osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektrycznych są zobowiązane do posiadania potwierdzenia własnych kwalifikacji, które zostało wydane przez odpowiednią komisję egzaminacyjną.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

W Polsce za wydawanie tego rodzaju uprawnień oraz za organizację działania komisji egzaminacyjnych odpowiada Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Ta organizacja pozarządowa skupia wokół siebie polskich elektryków, a wydawane przez nią zaświadczenia kwalifikacyjne są powszechnie respektowane również poza granicami kraju.

Rodzaje uprawnień SEP

Wyróżnić można kilka różnych rodzajów uprawnień SEP, do których zaliczają się między innymi uprawnienia g1. Uprawnienia SEP G1 cieszą się zdecydowanie największą popularnością i uprawniają posiadaczy do eksploatacji instalacji elektrycznych o napięciu do 1kv. Istnieją również uprawnienia G2, które dotyczą instalacji przemysłowych i upoważniają do wykonywania prac przy instalacjach o napięciu osiągającym 50kv. Uprawnienia opatrzone symbolem G3 dotyczą natomiast zagadnień związanych z magazynowaniem, przetwarzaniem oraz przesyłem gazu.

Dlaczego warto posiadać uprawnienia SEP G1?

Uprawnienia SEP 1kv są uznawane za najbardziej uniwersalne i to właśnie one umożliwiają montaż oraz serwis domowych instalacji elektrycznych. Osoby posiadające tego rodzaju uprawnienia są poszukiwane na rynku pracy i mogą liczyć na szeroki wybór atrakcyjnych ofert. Wiele osób bez wcześniejszego wykształcenia technicznego decyduje się na zmianę branży, a uzyskanie uprawnień SEP otwiera wiele dróg do dalszej kariery.

Jak przygotować się do egzaminu SEP?

Uprawnienia G1 można zdobyć dzięki udziałowi w odpowiednim kursie. Tego rodzaju kursy organizowane są przez komisje egzaminacyjne, a w czasie ich trwania uczestnicy zdobywają specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną, która jest niezbędna do wykonywania zawodu elektryka. Kursy starannie przygotowują do egzaminu, a także do pracy elektryka. Uprawnienia SEP 1kv wymagają między innymi szerokiej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Leave a comment