Skip to content Skip to footer

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli

Nauczyciele jak wiele innych grup zawodowych muszą odbywać szkolenie BHP. Wysoki poziom szkolenia jest bardzo ważny, ponieważ nauczyciele są odpowiedzialni za siebie oraz za swoich uczniów. Jakiekolwiek niedopatrzenie lub źle wykonany przez nauczyciela obowiązek może doprowadzić do tragedii.

Jak przebiega szkolenie BHP dla nauczycieli?

Uczestnictwo w szkoleniu BHP dla nauczycieli jest obowiązkowe zwłaszcza dla nauczycieli pracujących bezpośrednio z uczniami. Celem szkolenia BHP nauczycieli jest rozwój umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z zawodem oraz poznanie metod chroniących przed zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa siebie oraz uczniów. Ważnym elementem szkolenia jest kształtowanie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli musi zawierać informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracy w Polsce, obowiązkach pracownika i pracodawcy, a także konsekwencjach za nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP.

W czasie szkolenia BHP omawiany jest temat wypadków w pracy, chorób zawodowych oraz świadczeń jakie przysługują z ich tytułu. Szkolenie bhp dla nauczycieli musi zawierać dane na temat obowiązków nauczyciela wobec uczniów i ich rodziców.

Co jaki czas odbywa się szkolenie BHP nauczycieli?

Szkolenia BHP nauczycieli odbywa się co 5 lat w przypadku nauczycieli narażonych na szkodliwe czynniki dla zdrowia, a także tych nauczycieli którzy pracują bezpośrednio z uczniami. Szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych odbywa się co 6 lat. Czas szkolenia to około 8 godzin lekcyjnych, a po jego odbyciu należy przystąpić do testu, który ma za zadanie sprawdzić wiedzę kursanta.

Dlaczego szkolenie BHP jest takie ważne?

Zawód nauczyciela jest szczególnym zawodem. Osoba, która go wykonuje ponosi odpowiedzialność za siebie oraz za uczniów, którzy nierzadko są dziećmi. Zadaniem nauczyciela jest przekazanie wiedzy uczniom w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Nauczyciel musi dostrzegać zagrożenie i wiedzieć jak mu przeciwdziałać, a przede wszystkim musi umieć udzielać fachowej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Leave a comment