Skip to content Skip to footer

Sanitarna obsługa automatów do wody

Istnieje kilka rodzajów rozwiązań czyszczących udostępnianych przez producentów automatów do wody. Ścisła dyscyplina w sanitarnych procedurach utrzymywania chłodziarek i dozowników wody musi być standardowo utrzymywana za każdym razem, gdy wykonywane są usługi w celu utrzymania higienicznego środowiska pracy.

Procedura obsługi automatów do wody

Serwisowanie automatów do wody obejmuje sprawdzenie chłodziarek do wycieku uszczelek, złamań zaworów dozujących i sprawdzenie układu chłodzenia, który schładza wodę w zbiorniku. Ponadto w programie konserwacji uwzględniono czyszczenie i odkażanie zbiornika oraz innych elementów chłodziarki.

Konieczne jest jednak również wykonanie działań związanych z obsługą, przechowywaniem i wymianą butelek o określonej pojemności w automatach do wody. W tym celu do każdego modelu przygotowywana jest standardowa procedura obsługi automatów, w celu ich prawidłowej instalacji, uruchomiania i konserwacji

Należy się do niej stosować, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne wody pitnej. Raport o stanie higienicznym dla automatów do wody powinien być dostarczony dla każdego technika w celach informacyjnych. Procedura higieniczna uświadamia personel zajmujący się konserwacją na temat tego, co jest wymagane w celu zapewnienia chłodzenia sanitarnego po każdej wymianie butelki.

Instalacja automatu do wody

Po rozpakowaniu dystrybutora i sprawdzeniu uszkodzeń należy ustawić urządzenie w sposób zgodny z zaleceniem producenta. Oznacza to, że automaty do wody i butelki zapasowe nie mogą znajdować się w nieprzyjaznym środowisku, w tym w instalacjach zewnętrznych lub w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze i wilgotności, bezpośrednim nasłonecznieniu oraz dużej ilości kurzu, a także w magazynach chemicznych i tym podobnych.

Aby automaty do wody były higienicznie czyste i sterylne, konieczne jest odkażenie zbiornika i obiegów dozujących po starcie. Należy postępować zgodnie z procedurami uruchamiania zalecanymi przez producenta. Jeśli automat zawiera agregat chłodniczy lub system do ogrzewania, zasilacz do dystrybutor powinien być prawidłowo uziemiony i posiadać spolaryzowany obwód.

Nigdy nie należy używać przedłużacza, aby zapewnić chłodzenie. Jeśli gniazdo elektryczne nie jest odpowiednie do lokalizacji automatu, warto zatrudnić wykwalifikowanego elektryka do prawidłowego uziemienia gniazda w zasięgu przewodu zasilającego dostarczonego wraz z chłodnicą.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Yazamco