Skip to content Skip to footer

Praktyczna ewidencja członków oraz składek

Praktyczny moduł systemu Enova obejmuje ewidencję członków, a także naliczanie oraz rejestrację wszystkich wpłat składek. Moduł ten przeznaczony jest przede wszystkim dla wszystkich organizacji prowadzących ewidencję członków, a także organizacji społecznych, administracyjnych czy religijnych. Mogą na tym skorzystać m.in. rozmaite stowarzyszenia czy fundacje, jak również legalne partie polityczne, związki zawodowe i spółdzielnie.

Ewidencja członków

System Enova z odpowiednim modułem obsługowym pozwala na wygodną ewidencję członków. Za jego pośrednictwem wykonywana jest rejestracja, z podziałem na członków zwyczajnych oraz wspierających. Pierwsza grupa dotyczy osób fizycznych, które są członkami danej organizacji. Natomiast w drugim przypadku rejestrowane są osoby i instytucje, które deklarują dla tej organizacji wsparcie finansowe. W systemie Enova możliwa jest również rejestracja nowych kandydatów na członków. Funkcjonalność modułu pozwala na powiązanie ewidencji członków z ewidencjami wszystkich poszczególnych kontrahentów, a także nadawanie określonym członkom oraz kandydatom rozmaitych statusów. Mogą oni figurować jako oczekujący na przyjęcie lub w formie przyjętych w poczet członków. System może ich również skreślić z listy członków. Wersje demo tego systemu pobierzesz na stronie http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/.

Ewidencja składek

Rozbudowana ewidencja składek członkowskich w systemie Enova pozwala na wygodne definiowanie wszystkich ustalanych do naliczenia składek zasad. W ten sposób można również określić, jakie są indywidualne wartości składek dla każdego z wybranych członków organizacji. System Enova umożliwia również doprowadzenie do okresowego naliczania składek, a także rejestracji składek wpłaconych.
Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pełnej kontroli nad stanem opłacania składek przez członków organizacji oraz ustalenie wysokości sald dla każdego z nich. Za pośrednictwem systemu Enova składki mogą być również umarzane.

Korzyści dla firmy

W wyniku wdrożenia modułu odpowiedzialnego za ewidencję składek w system Enova, możliwe jest uzyskanie kompleksowej usługi. Proces naliczania oraz kontroli wpływu członkowskich składek jest całkowicie zautomatyzowany. Otrzymywane są kompletne informacje na temat aktualnej liczby członków, a także wszystkich realizowanych przez nich wpłat. Dzięki temu uzyskanie danych analitycznych jest bardzo proste i nie wymaga pracochłonnej obsługi ze strony osób fizycznych. Znacznie łatwiejszy jest także sposób, w jaki zarządzane są należności składkowe.