Skip to content Skip to footer

Jakie sprawy możemy załatwić u notariusza?

Notariusze przede wszystkim zajmują się sporządzaniem aktów notarialnych. Czynności dokonywane przez notariusza mają charakter dokumentu publicznego. Dlatego akty notarialne pieczętuje się specjalną pieczęcią, na której widnieje godło państwowe. To właśnie pieczęć z orłem daje rękojmię wiary publicznej. Za sporządzenie aktu notarialnego notariusz pobiera honorarium.

Kim są notariusze?

Notariuszy dawniej bardzo często nazywano rejentami. Taka osoba w imieniu panującego monarchy sprawowała władzę i sporządzała urzędowe pisma. Współcześnie, aby zostać notariuszem trzeba ukończyć jednolite studia magisterskie na wydziale prawa. Notariusze mianowani są przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza też siedzibę kancelarii notarialnej.

W Polsce akty notarialne sporządzane są w języku ojczystym, natomiast istnieje możliwość sporządzenia aktu notarialnego w języku obcym. Dzieje się to w obecności tłumacza przysięgłego. Notariusze mają obowiązek przechowywać sporządzone akty notarialne przez okres pięciu lat.

Funkcjonariusz publiczny czy nie?

Notariusze nie są uznawani przez polskie prawo za funkcjonariuszy publicznych, mimo to przysługuje im taka sama ochrona. Sposób wykonywania tego zawodu regulują przepisy prawa. Są to prawo o notariacie oraz przepisy szczegółowe. Tym samym jest to zawód regulowany.

Jak wybrać odpowiedniego notariusza dla siebie?

Możemy sami zdecydować, którego notariusza wybrać. W tym względzie panuje całkowita dowolność. Pamiętajmy jednak, że ta osoba musi zawsze budzić nasze zaufanie. Notariusze zazwyczaj dokonują czynności w swoich kancelariach, jednak może się zdarzyć że wykonuje on swoje czynności w innym miejscu. Może stać, gdy strona, która chce dokonać czynności jest obłożnie chora lub niepełnosprawna i nie może swobodnie się przemieszczać. Inna sytuacja ma miejsce, gdy notariusz protokołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. A to dlatego, że zazwyczaj ma ono miejsce w siedzibie spółki.

Pamiętajmy, że notariusze mogą odmówić wykonania czynności. Ma to miejsce na przykład, gdy jest ona sprzeczna z prawem. Innym powodem mogą być wątpliwości notariusza czy uzasadnione wątpliwości czy strona czynności ma pełna zdolność do czynności prawnych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl

Leave a comment