Skip to content Skip to footer

Jak napisać dobre CV po angielsku?

Starając się o pracę za granicą najczęściej będziesz musiał przedstawić swoje CV w języku angielskim. Oznacza to, że musisz zapoznać się z zasadami obowiązującymi w krajach anglojęzycznych. Zasadniczo różnią się one od zasad obowiązujących w Polsce.

Jak napisać CV po angielsku, a nie po polsku

Największym błędem popełnianym przez polskich kandydatów starających się o pracę w Anglii jest tłumaczenie polskiego CV na język angielski. Różnice między obu formami są duże, dlatego angielski rekruter takie CV od razu odrzuci.

Kolejnym często popełnianym błędem jest tłumaczenie nazw własnych na język angielski. Należy je umieszczać w języku polskim, ale bez polskich znaków diakrytycznych, które dla obcokrajowców są nierozpoznawalne.

W CV napisanym po angielsku nie należy umieszczać danych, które mogłyby wpływać na wstępną eliminację kandydata ze względów poza merytorycznych. Należą do nich:

• zdjęcie,
• wiek,
• płeć,
• stan cywilny,
• miejsce urodzenia,
• data urodzenia.

Pracodawcy angielscy rygorystycznie przestrzegają zasad równości i biorą pod uwagę tylko te czynniki, które związane są z proponowanym stanowiskiem.

Jak napisać CV po angielsku i odnieść zwycięstwo?

Podstawowym warunkiem jest postawienie na oryginalność. W zasadzie nie chodzi o oryginalną formę, chociaż ta też może mieć ogromne znaczenie, ale przede wszystkim o treść. Angielski formularz musi być wypełniony informacjami istotnymi dla pracodawcy.

Najważniejsza jest sekcja „doświadczenie zawodowe/cel zawodowy” umieszczana u góry CV. W 2-3 zdaniach trzeba przedstawić swoje doświadczenie oraz cele zawodowe związane z zatrudnieniem w konkretnej firmie, koniecznie trzeba zamieścić jej nazwę.

Kolejne sekcję CV po angielsku to wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje. Należy opisać je w miarę dokładnie, ale zwięźle. Trzeba koncentrować się tylko na tych kwestiach, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy. Nie interesują go twoje zainteresowania poza zawodowe, to twoja prywatna sprawa.

Wskazówki na koniec

Musisz mieć świadomość, że twoje CV będzie konkurować z setkami innych kandydatów, także tych pochodzących z Anglii. Twoje CV musi być bezbłędne pod względem językowym. Spróbuj zaskoczyć przyszłego pracodawcę oryginalnymi rozwiązaniami, podkreśl swoje umiejętności pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie. Poprzyj to konkretnymi przykładami.

CV po angielsku wymagają nie tylko pracodawcy z Wielkiej Brytanii. Ta forma obowiązuje we wszystkich krajach europejskich oraz firmach o zasięgu międzynarodowym. Wyjątek stanowią Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie aplikacja na stanowisko ma formę resume.

Leave a comment