Skip to content Skip to footer

Działki inwestycyjne w miastach – sposób na rozwój biznesu w dogodnej lokalizacji

Jeszcze kilka lat temu większość firm przenosiła swoje siedziby i część produkcyjną poza miasto, aby w ten sposób obniżyć koszty prowadzonej działalności. Obecnie to same miasta poszukują przedsiębiorstw, które rozwijałyby się w specjalnie dla nich stworzonych strefach, wykorzystujących posiadane przez miasto działki inwestycyjne.

Parki technologiczne i przemysłowe

Dostępność terenów do prowadzenia działalności jest uzależniona nie tylko od miasta, które takie tereny posiada, ale również od planów zagospodarowania przestrzennego. Z tego powodu w niektórych miastach na wydzielonych działkach powstają specjalne strefy, w których firmy mogą liczyć na dodatkowe rozwiązania, ułatwiające prowadzenie działalności produkcyjnej czy usługowej.

Decydując się na skorzystanie z działek udostępnionych w ramach takiego parku należy jednak pamiętać, że w takich miejscach miasto rekomenduje prowadzenie określonych rodzajów działalności. W strefach przemysłowych nie istnieje możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej czy usługowej, związanej z turystyką czy gastronomią. Jednak już w otoczeniu takiej strefy niektóre miasta zachęcają do prowadzenia działalności usługowej, która w pełni wykorzysta potencjał terenów przemysłowych.

Działki inwestycyjne – gdzie ich szukać

Oprócz specjalnych stref przeznaczonych na działalność w wielu miastach działki pod inwestycje przemysłowe są dostępne w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W miejscu, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu znajdowały się zakłady przemysłowe czy kopalnie, obecnie udostępnia się działki do wykorzystania przemysłowego.

Takie działki mają przewagę nad działkami zlokalizowanymi przy ważnych drogach krajowych także ze względu na infrastrukturę. Dostęp do mediów oraz łatwy dojazd to jedynie dwa atuty takiej lokalizacji. Bardzo często na terenach po fabrykach znajdują się różne firmy, które mogą ze sobą współpracować w zakresie kompleksowości rozwiązań, udostępnianych klientom.

Na co zwrócić uwagę przy działce pod inwestycje

Jednym z pierwszym argumentów, przemawiających za wyborem konkretnej działki, jest jej cena, która jednak zależy od innych czynników. Łatwość dojazdu, możliwość dowolnego zagospodarowania terenu w zakresie budowy pomieszczeń biurowych i przemysłowych oraz dostępność przyłączy.

Równie istotna jest możliwość dojazdu oraz wjazdu na sam teren działki. Bardzo często utwardzony przejazd w obrębie działki przesądza o jej wykorzystaniu. Inwestycja w stworzenie dróg dojazdowych może dodatkowo podwyższyć nakłady inwestycyjne, związane z przygotowaniem terenu pod budowę.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis