usługi

Problem z rekrutacją w IT? Zleć pracę specjalistom

outsource software development

Brak odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników dotyka w Polsce w największym stopniu dwie branże, IT i transport. O ile w transporcie zlecenie pracy może polegać tylko na oddaniu całego ładunku, o tyle IT outsourcing Poland, czyli zlecanie dowolnego zadania firmie zewnętrznej zyskuje coraz bardziej na popularności.

Początku outsourcingu w Polsce

W kwestii szeroko pojętego IT, pierwsze firmy w naszym kraju pojawiły się już około 30 lat temu, zmiany ustrojowe i powoli docierająca do nas z zachodu technika spowodowały, iż pojawiła się potrzeba zewnętrznej obsługi nie tylko w kwestiach dostarczania sprzętu, ale również spraw eksploatacyjnych i software development. Z roku na rok rosła popularność takich usług, a obecnie ma miejsce prawdziwy wybuch w tej branży.

Jakie zadania możemy zlecić w ramach software development outsourcing?

Tutaj sprawa jest oczywista, wszystkie! Firmy specjalizujące się w tym oferują usługi zarówno kompleksowego napisania oprogramowania w dowolnym celu, jak i wykonywania testów, usuwania błędów czy konfiguracji w postaci dopisania drobnego skryptu. Nie ma większego znaczenia, jaka część procesu produkcyjnego przerasta nasze możliwości, zawsze znajdziemy odpowiedniego fachowca.

Zalety względem pracy we własnym zespole

Pierwszą, wspomnianą już zaletą outsource software development to Poland jest łatwość pozyskania fachowców z każdej dziedziny programowania. Najlepsi na rynku posiadają stałą pracę lub prowadzą własne firmy, więc pozyskanie ich do swojego zespołu jest niemożliwe. Nie mamy też możliwości sprawdzenia pracownika przed jego przyjęciem, a dobra firma z branży IT outsourcing Poland chętnie podzieli się swoim portfolio.

Drugim plusem jest natomiast znaczna oszczędność kosztów. Pozbywamy się ciężaru rekrutacji, co daje oszczędność nawet kilku tysięcy złotych. Ponadto nie wiążemy się z pracownikami długoterminową umową. Zlecamy zewnętrznej firmie określone zadanie, po zrobieniu którego znikają nasze dalsze koszty. Opłacając software development outsourcing mamy też możliwość podzielenia zadań lub dokończenia przez zewnętrznego fachowca naszej pracy. Nie jesteśmy zależni od zwolnień lekarskich, awarii sprzętu i wielu innych problemów.

Trzecią oszczędnością wynikającą z outsource software development to Poland jest brak konieczności zakupowania oprogramowania do produkcji i nadzoru nad zleceniem. Licencje profesjonalnych produktów nierzadko kosztują znacznie więcej niż całe zlecenie przekazane zewnętrznej firmie. Jak widać taki model współpracy to same korzyści, wystarczy umieć z niego korzystać.

Więcej na stronie: https://cshark.com/