usługi

Pomysł na aplikację to nie wszystko. Tworzenie aplikacji w praktyce

pomysł na aplikację

Powodem powstania aplikacji jest zawsze chęć skrócenia czasu, potrzebnego do generowania raportów czy wykonywania skomplikowanych obliczeń, jakie użytkownicy muszą wykonywać. Jednak pomysł na aplikację, choć stanowi pierwszy element na drodze do stworzenia aplikacji, to nie zawsze musi się on przełożyć na stworzenie lub wdrożenie aplikacji w pełni zgodnej z oczekiwaniami użytkowników.

Testowanie aplikacji jako sposób na zweryfikowanie założeń biznesowych

Pomysł na stworzenie aplikacji wiąże się z konkretnymi zadaniami. Po stronie biznesowej leży szczegółowe doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych, jakie aplikacja ma realizować. Kolejna rzecz to oszacowanie kosztów stworzenia aplikacji, które podaje się na podstawie informacji zwrotnej od programistów. Kolejnym czynnikiem, który należy z góry ustalić, jest czas wdrożenia aplikacji. Data wdrożenia będzie poprzedzona przez testy aplikacji, które umożliwią weryfikację wszystkich oczekiwań oraz ich zgodności ze specyfikacją, jaką stworzono na etapie projektowym. Choć wielu użytkowników o tym zapomina, to każda poprawka, nawet nieznacznie zmieniająca funkcjonalność aplikacji, musi być przetestowana przed jej wdrożeniem, co każdorazowo wydłuża czas pomiędzy zgłoszeniem konieczności poprawienia funkcjonalności systemu a jej udostępnieniem użytkownikom końcowym.

Dlaczego testowanie aplikacji jest istotne

Każda aplikacja musi być przetestowana, przy czym zakres testów określa każdorazowo jej projektant. Testy aplikacji pozwalają na realną ocenę jej funkcjonalności oraz zgodność z wymaganiami użytkowników. Testy funkcjonalne są najczęściej wykonywane przed ostatecznym oddaniem aplikacji do użytkowania, jednak nie są one jedynym rodzajem testów, jakim może być poddana aplikacja. Równie istotne są testy integracyjne, które pozwalają na realną ocenę zgodności aplikacji z systemem. Ich celem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii w przypadku błędów, które wystąpiły na skutek działania aplikacji. Z testów integracyjnych można czasem zrezygnować lub wskazać jedynie taki rodzaj testów, które będą zastosowane przy sprawdzeniu integralności obu systemów, także na poziomie komponentów czy produktów.

Najważniejszym rodzajem testów z perspektywy korporacji, w których wykorzystywane są różne systemy, są testy wydajnościowe. To one pozwalają na ocenę czasową podstawowych funkcjonalności i całego systemu. Ze względu na zróżnicowaną liczbę użytkowników końcowych wskazane jest sięganie po testy obciążeniowe i przeciążeniowe, pozwalające na sztuczne stworzenie sytuacji awaryjnych oraz sprawdzenie, jak w takich sytuacjach zachowują się systemy i wdrożona aplikacja.

Źródłem artykułu jest strona firmy SupportDevs: https://supportdevs.com/viability_prototyping/