usługi

Outsourcing IT Poland

Outsourcing IT Poland

Usługi outsourcingowe nie są żadną nowością – już od wielu lat firmy dostrzegają możliwość optymalizacji kosztów własnej działalności, w szczególności zatrudniania stałych pracowników, na rzecz zleceń obejmujących wykonanie określonej pracy. Co warto wiedzieć o outsourcingu usług obejmujących projektowanie oprogramowania w naszym kraju? Czy polskie firmy nastawione są głównie na podmioty krajowe?

It Outsourcing Poland


Wbrew pozorom działalność wielu polskich firm świadczących usługi z zakresu szeroko rozumianego projektowania oprogramowania skupiona jest przede wszystkim na podmiotach zagranicznych. Jedną z takich firmy jest bez wątpienia cshark.com, która oferuje swoje usługi właśnie podmiotom zagranicznym nie zawężając w żaden sposób zakresu takich usług. Wyraża się to zatem nie tylko w kompleksowych realizacjach związanych z projektowaniem oprogramowania, ale również realizacjami obejmującymi jedynie konkretne aspekty danego oprogramowania, jak chociażby wdrożenie konkretnej funkcjonalności czy wyłącznie testy już gotowego produktu. Z szerszą ofertą firmy można zapoznać się na jej oficjalnej stronie, a to cshark.com.

Projektowanie oprogramowania


Przez pojęcie projektowanie oprogramowania powinniśmy od samego początku rozumieć cały proces tworzenia danego oprogramowania, a nie wyłącznie sferę rozrysowywania projektu i analizowania wstępnej koncepcji. W przeciwieństwie do potocznego rozumienia pojęcia, programiści i zespoły IT wskazują tutaj na wszelkie czynności zmierzające do wdrożenia danego oprogramowania – łącznie z późniejszymi działaniami marketingowymi i dystrybucyjnymi, jeżeli mówimy o oprogramowaniu, które ma być dostępne szerszej grupie osób, a nie jest oprogramowaniem dedykowanym.

IT Outsourcing Poland


Usługi outsourcingowe świadczone przez polskie firmy są szczególnie doceniane przez podmioty zagraniczne – wynika to przede wszystkim z dobrego stosunku jakości oferowanych usług do ceny końcowej. Jeżeli potraktujemy outsourcing usług jako źródło oszczędności dla firmy zlecającej (między innymi związane z brakiem konieczności utrzymywania własnego stałego i rozbudowanego zespołu programistów oraz informatyków), to tym bardziej poszukiwanie tańszych firm oferujących tego typu usługi wydaje się dość logiczne. Ze względu na różnice kursowe oraz koszty prowadzenia działalności, usługi oferowane przez polskie firmy są dość konkurencyjne na tle usług informatycznych w zakresie projektowania oprogramowania.

Podsumowując, jeżeli potrzebujemy szeroko rozumianego wsparcia w zakresie projektowania oprogramowania, to warto zwrócić się do specjalistów w branży.