Skip to content Skip to footer

Charakterystyka kancelarii prawnych

Nie da się ukryć, że w Polsce dostępne są liczne kancelarie adwokackie czy też radców prawnych. Są to miejsca, które działają na określonych przez polskie prawo zasadach i spełniają określone cele.

Przeznaczenie i praca kancelarii prawnych

Kancelarie prawne to placówka, swoista siedziba prawnika, bądź też grupy prawników. To właśnie tam każdy obywatel może zwrócić się po poradę oraz pomoc, a także prosić o reprezentowanie w wielu sprawach, takich jak sądy, organy administracyjne, transakcje biznesowe oraz negocjacje. W przypadku takim jak kancelaria adwokacka Katowice są miastem, w którym znaleźć można najlepszych adwokatów.

Kancelarie prawne mogą działać w kilku formach, takich jak kancelaria adwokacka, kancelaria radcy prawnego, spółka komandytowa, spółka jawna, spółka cywilna, spółka partnerska i tym podobne. Jeśli chodzi o spółki cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe, komplementariuszami w nich mogą być tylko adwokaci, bądź radcowie prawni oraz pracownicy zagraniczni (na określonych zasadach). Warto wspomnieć, że polskie prawo nie zawiera przepisów, które uniemożliwiałyby zakładanie kancelarii adwokackich przez osoby niebędące adwokatami lub radcami, jednak jest to praktyka zakazana.

Pomoc prawna zgodnie z polskim prawem

1 stycznia 2016 roku w Polsce weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z jej zapisem, połowa punktów powiatowych, które świadczyły bezpłatne poradnictwo prawne została powierzona organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność pożytku publicznego.

Istnieje także możliwość świadczenia pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że organ administracji publicznej zwraca się do terenowego organu lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie danej osoby do złożenia wyjaśnień (zeznań) na temat toczącego się postępowania.

Kto może świadczyć bezpłatną pomoc prawną?

Co więcej jednak, bezpłatną pomoc jednak świadczyć mogą także doradcy podatkowi (w przypadku prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Innym podmiotem uprawnionym są osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra, a także posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy wymagającej wiedzy prawniczej. Muszą one również w pełni korzystać z praw publicznych oraz nie mogą mieć na koncie kary za umyślne przestępstwo czy przestępstwo skarbowe.

Jeśli jednak chodzi o kwestię taką jak kancelaria adwokacka Katowice to miejsce, w którym takich placówek jest wiele. Warto zatem skorzystać z usług najlepszych wykwalifikowanych osób.