Kategoria: szkolenie i praca

szkolenie i praca

BHP dla kierujących pracownikami

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważna, dlatego w każdej firmie okresowo odbywają się obowiązkowe szkolenia z tej dziedziny. Oczywiście, jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jest zwolniony z konieczności przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, ale z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika, kodeks pracy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek szkoleń bhp.

szkolenie i praca

Angielski z dzieckiem – jak zacząć?

Niegdyś na kontynencie europejskim królowała łacina, później francuski, a dziś nie tylko w Europie, ale i na całym świecie możemy łatwo porozumieć się po angielsku. Z pewnością twoje dziecko w szkole podstawowej czy średniej zetknie się z regularną nauką języka angielskiego, ale już teraz może uczyć się go przez zabawę.

szkolenie i praca

Wstępne i okresowe szkolenie BHP dla nauczycieli

Znajomość przepisów BHP i ppoż to podstawa w każdym środowisku pracy. Dzięki niej uczestnicy procesu pracy mają szansę uniknąć zagrożeń, które mogą spowodować utratę zdrowia lub życia. Ze względu na fakt, że w procesie pracy w szkole nauczyciele mają bezpośredni kontakt z dziećmi znajomość przepisów BHP jawi się jako wyjątkowo ważna ze względu na bezpieczeństwo …

szkolenie i praca

Dlaczego firma powinna się zdecydować na program do ewidencji czasu pracy?

Należy mieć świadomość, że program do ewidencji czasu pracy może przynieść przedsiębiorstwu zdecydowanie więcej korzyści niż mogłoby się wydawać. Nie wszyscy właściciele firm jeszcze przekonali się do wspomnianego rozwiązania. Jakie są jego największe atuty?